بیانیه وزارت امور خارجه درباره عملیات دفاعی ایران

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اِعمال حق ذاتی دفاع مشروع و در پاسخ به تجاوزات نظامی مكرر رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم را به انجام رساندند.

1403/01/26
|
13:35

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اِعمال حق ذاتی دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مكرر رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن مستشاران رسمی نظامی ایران كه به دعوت دولت سوریه در این كشور مشغول فعالیت بودند و به ویژه حمله نظامی مورخ 13 فروردین ماه 1403 به اماكن دیپلماتیك كشورمان در دمشق، در تاریخ 26 فروردین 1403 مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم را به انجام رساندند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأكید مجدد بر پایبندی خود نسبت به اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، بر عزم خویش برای دفاع قاطع از حاكمیت، تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود در برابر هرگونه استفاده غیرقانونی از زور و تجاوز تأكید می‌نماید.

توسّل جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دفاعی در اِعمال حق دفاع مشروع، نشان دهنده رویكرد مسئولانه ایران نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در زمانی است كه اقدامات غیرقانونی و نسل‌كُشی توسط رژیم آپارتاید اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین و تجاوزات نظامی مكرر این رژیم علیه دولت‌های همسایه و آتش افروزی در منطقه و فراتر از آن ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم در اتخاذ اقدامات دفاعی بیشتر در جهت صیانت از منافع مشروع خود در برابر هرگونه اقدامات متجاوزانه نظامی و استفاده غیرقانونی از زور، تردیدی به خود راه نخواهد داد.

دسترسی سریع