تجمع دانشگاهیان در حمایت از خیزش دانشجویان در آمریكا

اعضای هیات علمی، دانشجویان و نمازگزاران مسجد دانشگاه تهران پس از اقامه نماز ظهر و عصر با تجمع در سر در دانشگاه تهران از دانشگاهیان آمریكا حمایت كردند.

1403/02/08
|
18:46

دانشگاهیان تهران، اساتید، دانشجویان و كاركنان دانشگاه تهران در حمایت از خیزش وجدان‌های بیدار جامعه دانشگاهی آمریكا و اروپا در نفی بیدادگری و كشتار مردم مظلوم فلسطین توسط آمریكا و رژیم جعلی اسرائیل با شعار‌های مرگ بر آمریكا، مرگ بر اسراییل، مرگ بر انگلیس اقدام پلیس امریكا را در ضرب و شتم دانشجویان مجكوم كردند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، بسیج اساتید، بسیج كاركنان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و سایر تشكل‌های دانشگاه تهران از دانشگاهیان برای حضور در این تجمع دعوت كردند.

حاضران در این تجمع كه با حضور رئیس دانشگاه هیئت رئیسه و اساتید دانشكده‌های مختلف دانشگاه و دانشجویان همراه بود با در دست داشتن دست نوشته‌هایی در حمایت از مردم غزه و دانشگاهیان و پرچم ایران و فلسطین و با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر آمریكا و مرگ بر اسرائیل، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت دولت آمریكا از این جنایات را محكوم كرده و از آزاد اندیشی جامعه دانشگاهی در سراسر دنیا حمایت كردند.

رئیس دانشگاه تهران نیز در این تجمع به بیان سخنانی پرداخت و برخورد دوگانه دولتهای غربی در مقوله آزادی بیان را مورد ارزیابی قرار داد.

حضور دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران در این تجمع و حمایت از جامعه دانشگاهی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی از دیگر نكات این مراسم بود.

دانشگاهیان دانشگاه‌های فردوسی مشهد و جندی شاپور اهواز نیز امروز با برگزاری تجمع اعتراضی، این اقدام پلیس آمریكا را محكوم كردند.

موج اعتراضات حمایت از فلسطین در محوطه‌های دانشگاه‌های آمریكا بعد از دستگیری صدها نفر از معترضان در دانشگاه كلمبیا گسترده‌ شده و بعد از سرایت به اكثر دانشگاه‌های این كشور در حال گسترش به دانشگاه‌های سایر كشورهای دنیا است.

دسترسی سریع