توجه به معلم «سرمایه‌گذاری برای كشور» است

رییس جمهور كشورمان گفت: تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه دغدغه‌هایی است كه امروز دغدغه‌مندان و خانواده‌های گرامی دارند؛ بر همین اساس آموزش و پرورش برای ما، مساله اول كشور است.

1403/02/10
|
14:56

آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور كشورمان، امروز در آئین تجلیل از معلمان نمونه كشوری اظهار كرد: موضوع تعلیم و تربیت اساس ساختن كشور، صیانت از جامعه، اساس برای رشد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اساس برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از جامعه و اساس برای ارتقای یك نسل است.

رئیس جمهور با بیان اینكه تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه آسیب‌هایی است كه امروز جامعه را رنج می‌دهد، افزود: تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه دغدغه‌هایی است كه امروز دغدغه‌مندان، جامعه‌شناسان، آسیب‌شناسان و خانواده‌های گرامی دارند؛ بر همین اساس آموزش و پرورش برای ما، مساله اول كشور است.

آیت الله رئیسی با بیان اینكه انقلاب اسلامی به عنوان یك انقلاب فرهنگی، به فرهنگ، ساختن انسان و ساخت جامعه قرآنی توجه كرده است، اظهار كرد: یك جامعه نمونه با نگاه به آموزش و پرورش، رشد خواهد كرد و محور اصلی آن، معلم برای ساختن جامعه و مدرسه برای ساختن انسان‌ها خواهد بود.

رئیس‌جمهور با تاكید بر اینكه مدرسه مركز ایجاد امید در جامعه است، گفت: حوادث روزگار به گونه‌ای است كه شاید مسائلی برای دانش آموزان ایجاد شود كه باید معلمان تلاش كنند گره‌های ذهنی دانش‌آموزان را باز كنند.

وی با بیان اینكه باید یك بازنگاهی به آنچه هستیم و آنچه باید باشیم و همچنین وضع مطلوب و وضع موجود داشته باشیم و تلاشی همگانی را برای كم‌كردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب صورت دهیم گفت: گام‌های برداشته شده، گام‌های قابل توجهی بوده اما نگاه به سند تحول آموزش و پرورش، ما را بر آن می‌دارد كه یك وضعیت مطلوب و یك نقطه هدف را در نظر بگیریم.

آیت الله رئیسی افزود: این سند می‌تواند مستند رفتاری و اقدامی ما قرار بگیرد و ما مستند به آن حركت كنیم؛ برای اینكه كارهایی انجام می‌شود هر كدام یك شكل خاصی نداشته باشد و بتواند به صورت هماهنگ، منسجم و با یك هارمونی و به صورت موزون حركت كند.

وی گفت: لازمه این امر آن است كه به این سند نگاه كنیم. این سند، مستند اقدام خانواده، مدرسه، آموزش و پرورش و دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش است؛ دستگاه‌هایی كه باید كمك كنند تا آموزش و پرورش بتواند این سند را اجرایی كند.

رئیس‌جمهور اضافه كرد: طبیعتاً آن بخش‌هایی كه در حوزه اقدامات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای كمك به مدرسه مسؤولیت دارند، اقدامات‌شان بسیار مهم است تا ما بتوانیم این سند را اجرایی كنیم.

آیت الله رئیسی گفت: امروز نگاه آموزش و پرورش این است كه با تحول و ضرورت این تحول، برنامه‌ها را تنظیم می‌كند و اقداماتی كه گام به گام طی می‌شود، در این راستا است.

وی گفت: همه بدانند كه ما نیازمند تحول هستیم و این، گام اول است. مدیر مدرسه و معلم كه محور تحول هستند، باید ضرورت انجام این تحول را بدانند و هر كاری كه ما را به بررسی فرایند تحول نزدیك كند و ما وضعیت را به نحوی قرار دهیم كه برای دستیابی به این تحول و انسان ساخته شده در مدرسه باشد كه می‌تواند آینده، فرهنگ و عدالت را بسازد.

مبنای عدالت در سطح كشور، آمایش سرزمینی است

آیت الله رئیسی با بیان اینكه از زمانی كه به دولت آمدیم، گفتیم كه سازمان برنامه و بودجه، باید بودجه را بر اساس عدالت تقسیم كند و باید عدالت را معنا كنیم گفت: مبنای عدالت در سطح كشور، آمایش سرزمینی است؛ اینكه كجاها برخوردارتر و كجاها كمتر برخوردار هستند؛ عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینكه پرچم عدالت را نظام جمهوری اسلامی برداشته و در همه سطوح باید عدالت اجرا شود افزود: هیچ مفهومی در مفاهیم دینی ما بعد از توحید به گستردگی و فراگیری عدالت وجود ندارد.

آیت الله رییسی اضافه كرد: آنچه به عنوان سلطه و تهاجم و شبیخون فرهنگی یاد می‌كنیم و آنكه می‌تواند با همه ابزاهای ارتباطاتی و اطلاعاتی در دست بشر از آن صیانت كند، فضای مجازی است. اما راه حل چیست؛ فقط صیانت بخشی از جامعه در مقابل تهاجم به ساخته شدن افراد در مدرسه است. آیا محدودیت سازی و ممنوعیت امكان پذیر است؟ خیر هیچكدام امكان پذیر نیست.

دشمن، آموزش و پرورش رشدیافته نمی‌خواهد

وی گفت: این ابزار باید برای خدمت در تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگی و علمی جامعه و ارتقای علم و دانش استفاده شود. با علم و دانش و تلاش باید كاری كرد كه در خدمت ارتقای علم و دانش قرار بگیرد كه راه آن، تعلیم و تربیت و مدرسه است.

رییس‌جمهور گفت: برخی از عقب‌ماندگی‌ها به طور عادی قابل جبران نیستند بلكه راهكار مدیریت جهادی می‌خواهند؛ مدیریتی كه اندیشه و انگیزه می‌خواهد تا بتواند این عقب‌ماندگی را جبران كند.

آیت الله رییسی افزود: دشمن، امروز آموزش پرورش رشدیافته، نوآوری و فناوری، رشد اقتصادی و رشد تولید را نمی‌خواهد اما ما همه این‌ها را می‌خواهیم و این، ایجاد خواهد شد.

رییس‌جمهور گفت: برای همه شما معلمان به معنای واقعی احترام قایل هستیم و بنای ما توجه به تعلیم و تربیت و مقام رفیع معلم است؛ هر توجهی به معلم را به مثابه سرمایه‌گذاری برای كشور است.‌

آیت الله رییسی هرگونه هزینه برای تقویت جریان آموزش و پرورش و جریان علم و فرهنگ و ارتقای اخلاق در جامعه را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: نتایج این هزینه را امروز و در آینده، بیش از بیش مشاهده خواهید كرد.