«كربلا، طریق الاقصی» شعار اربعین 1403 شد

رئیس كمیته فرهنگی ستاد مركزی اربعین: با تایید و هماهنگی مسئولان ایرانی و عراقی شعار اربعین 1446 قمری و 1403 شمسی «كربلا طریق الاقصی» انتخاب و نام‌گذاری شد.

1403/02/27
|
11:08

رئیس كمیته فرهنگی ستاد مركزی اربعین: با تایید و هماهنگی مسئولان ایرانی و عراقی شعار اربعین 1446 قمری و 1403 شمسی «كربلا طریق الاقصی» انتخاب و نام‌گذاری شد.

دسترسی سریع