رشد قابل توجه بانکداری اسلامی در ترکیه

آژانس رتبه‌بندی اعتباری ، برآورد کرده است نفوذ بانکداری اسلامی در ترکیه طی پنج سال آینده با کمک مقررات حمایتی و گسترش شبکه توزیع، دو برابر شود

1400/06/23
|
11:38

در گزارش منتشر شده از سوی این آژانس، اشاره شده است که در سال گذشته رشد سپرده‌های بانک‌های اسلامی در ترکیه سریع‌تر از رشد سپرده‌های بانک‌های معمولی بوده است.
نخستین بانک مشارکت اسلامی در ترکیه، برکت نام داشت که در سال 1984 تأسیس شد.
مدیر بانک مشارکت اسلامی برکت در این باره گفت:در دهه گذشته، ترکیه و به ویژه شهر استانبول به مرکز مهمی در بازار بانکداری اسلامی تبدیل شد

دسترسی سریع