دیدار با مدیران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

گزارش تصویری از نشست هماهنگی و تعامل دكتر مسعود كاویانی و مدیران رادیو معارف با مدیران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

1403/03/20
|
14:32
دسترسی سریع