جانم حسین، یا حسین یا حسین

اربعین

دلهامان شكسته، جان ما حزین است
شد وقت زیارت، شام اربعین است
عاشقان! احیا می‌شود، عازم دریا می‌شود
زائر مولا می‌شود
جانم حسین، یا حسین یا حسین

1402/06/14
|
10:39
دسترسی سریع