ابالحجه ابالمهدی

میلاد امام حسن عسكری(ع)

اگه شاهم یا گدایم،به تو دلبسته شدم
با تو پیوسته و دیگه از همه خسته شدم
قبل ولادت ذكر تو و اسم تو كرده دلبریم
عاشق تو و یوسف تو یا حضرت عسكریم...

1402/08/01
|
14:59
دسترسی سریع