پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

همسر بدبین و شكاك

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به موضوع همسر بدبین و شكاك می پردازند و نسبت به درباره رفع آن راه حل ارئه می دهند.

پرسمان خانواده
14011214
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/01/02
|
06:11
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی