پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

معرفی كتاب جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ

معرفی كتاب جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ تألیف آقای دكتر عباسعلی رهبر و مژگان بیگله از انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی، توسط دكتر سیدجواد میرخلیلی

پرسمان انقلاب
14011218
معرفی كتاب

1402/01/05
|
14:53
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا