پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

چرا اسرائیل غاصب است

چرا اسرائیل غاصب است

پرسمان انقلاب
14020811
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/08/24
|
12:36
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا