محمد جواد عابدینی

حوزه تخصصی: گزارشگری و اجرا
abedini_javad@Yahoo.com

.

متولد 1360، فوق لیسانس علوم سیاسی

از سال 1383 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب تهیه كنندگی، گزارشگری و گویندگی می باشد.

مسئول تحریریه خبر، گویندگی و اجرای ویژه برنامه ها، تهیه كنندگی و گزارشگری برنامه های مختلف رادیویی را در كارنامه ام دارم.

دسترسی سریع