پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

حجاب و عفاف، طرح نور، وظایف دستگاه های مختلف

حجاب و عفاف، طرح نور، وظایف دستگاه های مختلف

پرسمان انقلاب
14030213
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1403/02/19
|
09:53
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا